Incompleet leiderschap

Incompleet leiderschap

Mensen in beweging brengen, inspireren, richting geven, leiden van “A” naar “B”. Dat is wat leiders doen. Belangrijk en fundamenteel is altijd de overtuiging waaruit leiders bepaalde dingen doen. Waarheen leid ik mensen en waarom eigenlijk? En hoe zou ik mij moeten opstellen als leider? Hieronder een aantal gedachtes daarover. God heeft ons allemaal uitgekozen, zelfs al voordat Hij de wereld had gemaakt. Hij noemt ons zijn kinderen, mede-erfgenamen. En Hij heeft in ons iets unieks gelegd, een persoonlijkheid. Hij zegent ons met gaven/talenten die Hij wil inzetten en gebruiken door ons heen voor Zijn plan. Daarmee zet Hij ons ook op bepaalde plekken.

Heb je wel eens nagedacht over wat God in jou heeft gelegd? Wat maakt jou speciaal? Wat maakt dat jij als leider (maar ook als muzikant of zanger) op de plek zit waar je nu zit? Wat zien mensen in jou of wat zien mensen dat God in je heeft gelegd dat je voor een bepaalde rol of functie bent gevraagd?

Als je daar een tijdje over nadenkt kun je overtuigd zijn van jezelf of dankbaar in datgene wat je mag doen. Maar misschien wordt je er ook wel wat onzeker over en denk je.. wie ben ik?

God roept ons

Heel gaaf en inspirerend vind ik het verhaal over de roeping van Mozes: God zegt tegen Mozes dat hij op weg moet gaan naar de farao en tegen hem moet zeggen dat het volk Israel uit Egypte wordt geleidt. Maar Mozes antwoord hetzelfde als hierboven: Wie ben ik Heer… God schetst een aantal keren wat Hij gaat doen en hoe Hij Mozes gaat helpen maar telkens weer zegt Mozes nee of probeert hij er onder uit te komen. Totdat God hem vraagt wat hij in zijn hand heeft. Een staf… Gooi hem op de grond, en dat doet Mozes. De staf verandert in een slang. Vervolgens zegt God dat hij de slang bij zijn staart moet pakken. Mozes doet dat en de slang verandert weer in een staf.

Misschien denk jij ook wel “wie ben ik”, dat ik leiding moet geven aan een team of meerdere teams. Dat jij mensen in beweging moet krijgen. Er zijn zoveel obstakels, zoveel hindernissen of het kost zoveel tijd om ergens te komen. God vraagt aan jou “wat heb jij in je handen?” Gebruik het, zet het in, ga er mee aan de slag en God zal je zeker zegenen.

God does not call the equipped, God equipes the called

Uiteindelijk wordt het volk Israel geleid uit Egypte en trekt het Beloofde Land in. Maar het begon met een simpele staf en Mozes gehoorzaamheid om die staf op de grond te gooien. God wil ook jou helpen en leiden naar een nieuwe plek maar het begint door simpel te beginnen met datgene wat je nu in je handen hebt, met die mensen waar je nu mee werkt.

God does not call the equipped, God equipes the called. In mijn eigen woorden: God roep niet de mensen die het meest sterk of vakkundig zijn, God maakt de mensen sterk en vakkundig die Hij roept! Het is dezelfde God van Mozes die tegen zijn opvolger Jozua zegt: “Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.” Diezelfde God gaat ook met ons mee!

Waarheen?

Belangrijk in leiderschap zijn drie cirkels: 1. Waarom doe ik wat ik doe, 2. Wat doe ik dan, 3. Hoe doe ik dat. Daarin zitten vragen als wie willen wij zijn, maar ook wie wil je als team zijn? Of als taakgroep of kerk? Denk je wel eens na over hoe je bekend wil staan? Waar zou je naar toe willen bewegen? En welke stappen zou je willen zetten?

Als je kijkt naar wat je als leider nodig hebt dan denk je waarschijnlijk snel aan een bepaald IQ, technische mogelijkheden en bepaalde competenties en vaardigheden. Maar wat maakt iemand een geweldige leider? Dan kijk je al snel naar waar een leider voor leeft. Waar gaat hij voor door het vuur? Een leider doet wat voor hem of haar ligt, kijkt naar wat er komt. Maar als christelijke leiders is dit alles niet genoeg. Er is iets wat het allemaal overstijgt.

Incompleet leiderschap

Leiderschap in de bijbel komen we als woord niet tegen maar het volgende gedeelte brengt ons wel naar de kern.

Efeze 5:15-20 – Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,  en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

We moeten ons dus gedragen als wijzen. En wijze mensen willen begrijpen wat de Heer wil. Om dat te begrijpen moeten we ons met de Geest vervullen. Als je wilt lezen wat de Geest doet dan raad ik je aan om Romeinen 8 te lezen. Hieronder een opsomming van wat de Geest zoal doet:

Als we ons vervullen met de Geest en ons leven erdoor laten beheersen zullen we ook gericht zijn op wat de Geest wil. De Geest brengt ons leven en vrede. De Geest brengt ons vrijheid. De Geest wil in ons wonen. Sterker nog, de kracht die Jezus uit de dood opgewekt heeft leeft ook in ons. Door de heilige Geest zijn wij kinderen van God!

De Geest is de motor die ons richting geeft naar waar God ons wil hebben

Zijn er moeilijke dingen in je team? Heb je een aantal lastige gesprekken voor de boeg? Krijg je kritiek uit de gemeente omdat je telkens weer in hun ogen de verkeerde liederen uitzoekt? De Geest wil onze trooster zijn en leert ons te vertrouwen op God. Wanneer we niet weten wat we moeten bidden dan is het de Geest die ons helpt leren bidden, Hij legt ons de woorden in de mond. Het is de heilige Geest die ons helpt in onze zwakheid.

Het is de Geest die ons de dingen van het hart van de Vader wil laten zien. Iets wat heel bemoedigend voor mij is als ik bezig ben met het maken van setlisten in aanloop naar de diensten. De heilige Geest is de motor die ons richting geeft naar waar God ons wil hebben.

Het begint door te zeggen “niet ik.., maar de Geest in mij”. Zalig de armen van Geest zegt Jezus. Als het gaat om leiderschap moeten we niet uit onze eigen natuur leiding gaan geven en zeggen wat er allemaal moet gebeuren en wat we gaan doen. We moeten onszelf, onze eigen geest, leegmaken om vervolgens ons te laten vullen met Gods Geest.

Incomplete leiders hebben Gods Geest nodig

En dat is de kern van incompleet leiderschap. De complete leider doet alles zelf, incomplete leiders hebben Gods Geest nodig. De heilige Geest is het centrum voor onze bron van leiderschap. Constant zeggen “ik kan het niet, ik heb U nodig. Vul mij!” Heb het geloof dat je het niet alleen kan, én heb het geloof dat je niet alleen bent.

Een normale voetbal is misschien niet zoveel waard. Maar als het in de handen ligt van Ronaldo of Messi dan is het plotseling enorm veel waard. Zo is het ook met ons. We denken soms dat datgene wat we hebben niet zoveel waard is. Maar leg het in de handen van God, dan is het goud waard. Het is de beste plek waar je het mag neerleggen.

Praktisch:  nodig de heilige Geest uit aan het begin van je voorbereiding, tijdens je repetities. Laat het momenten zijn met God en niet het doornemen van liedjes. Nodig de heilige Geest bewust uit in de diensten. Niet afspraken afdraaien die je hebt gemaakt tijdens de repetities maar reageer op dat wat de Geest doet. (Zie ook mijn blog over Bidden doe je niet aan het begin van de repetitie)

Heb het geloof dat je niet alleen kan én dat je niet alleen bent

Het werkt!

Hoe zie je nou dat de heilige Geest werkt? Dat zie je aan de vrucht. In galaten 5 vers 22 en 23 lezen we dat de vrucht van de Geest liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing is.

En dan stel ik mezelf die vragen: Hoe dien ik mijn team? Hoeveel geduld heb ik tijdens repetities? Hoe breng ik een groot geloof over op mijn team? Kom ik blij de repetitie ruimte binnen? Hoe sta ik naast mijn mensen?

Laten we ons blijven richten op Jezus en wat Hij doet in ons leven en niet op de zalving op ons leven of dat ons leiderschap zo geweldig is. Zijn wij incomplete mensen, incomplete leiders? Waar zou jij nog aan kunnen werken? In hoeverre hebben we zelf nog de touwtjes in handen? Mag de heilige Geest door ons heen werken? En wat zou er gebeuren als we structureel de heilige Geest zouden uitnodigen bij alles wat we doen?

Focus niet op je eigen leiderschap, maar focus altijd op Jezus

Laten we stoppen met zelf te wijzen naar waar we naartoe gaan. Laten we beginnen met het ophouden en openen van onze handen. Niet ik, maar de heilige Geest in en door mij heen. Ook al heb je alleen maar een staf in je handen, gebruik het en vertrouw God.

4 Replies to “Incompleet leiderschap”

Geef een reactie