‘Drie dozen wijsheid alstublieft…’

‘Drie dozen wijsheid alstublieft…’

Je kunt veel verschillende antwoorden geven op de vraag wat belangrijk zou zijn voor een leider. Leiders zijn bezig mensen te helpen van A naar B, om anderen verder te helpen ontwikkelen, om invloed uit te oefenen om mensen in beweging te krijgen. Wijsheid is belangrijk voor het bouwen van een organisatie of team. Maar is dit ook iets waar we naar zoeken of voor bidden?

Naar aanleiding van Spreuken 24:1-9

Wees niet jaloers op kwaadaardige mensen, zoek hun gezelschap niet, want ze hebben kwaad in de zin en spreken onheilspellende woorden. Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis worden de kamers gevuld met rijke kostbare pracht. Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker. Voer een oorlog met beleid, je zegeviert dankzij een keur van raadgevers. Voor een dwaas is wijsheid onbereikbaar, als oudsten in de poort bijeen zijn, weet hij niets te zeggen. Wie altijd kwaad in de zin heeft, wordt een boosdoener genoemd. Het wangedrag van een dwaas is zondig, een spotter wordt door iedereen verafschuwd.

Als leider kun je soms zo de aandacht hebben op de verkeerde dingen. Aan het begin van de dag toch je laptop openen en je mailtjes gaan beantwoorden en uiteindelijk de week voornamelijk doorkomen met het blussen van brandjes. Wil je het grote plaatje voor ogen houden en je richten op de goede dingen dan is wijsheid cruciaal. Eigenlijk zou elke leider dagelijks moeten bidden voor wijsheid, inzicht en kennis. 

Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis worden de kamers gevuld met rijke kostbare pracht

Wijsheid

In Jakobus 1:5 staat: Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 

Als wij gaan bidden voor wijsheid dan zal God het vanuit Zijn overvloed geven. Punt! Dat is echt geweldig!! En iemand die wijs is, zo zegt Spreuken, die is krachtig. Wijsheid is nodig om te ontdekken wat gebouwd moet worden. Dus voor je bezig gaat met het smeden van plannen is bidden om wijsheid cruciaal. Laat God je wijsheid geven en je zult weten wat de volgende stap is die je mag gaan zetten in het leiden van je team of organisatie. 

Raadgevers

Naast bidden voor wijsheid is het belangrijk dat jij je omringt met wijze mensen. Mensen die al wat langer meedraaien, die verstand hebben, vakkennis op de terreinen waar jij stappen wilt gaan zetten. We zijn natuurlijk niet letterlijk oorlog aan het voeren maar we zijn wel bezig om richting te geven en de juiste koers te varen daar naar waar God jou en jullie wil hebben. Ga dus gedegen te werk en wees niet arrogant door te denken dat jij het zelf het beste weet. Zoek een ‘keur van raadgevers’: professionals, een mentor, collega’s, mensen buiten je organisatie en lees boeken. 

Laat je omringen met wijze mensen

Inzicht

Bidden om inzicht is nodig om stand te kunnen houden. In 2 Korinthiërs 4:8 en 9 staat: We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 

In ons leiderschap komt veel op ons af en we zullen op verschillende manieren aangevallen en gespiegeld worden. Ons zullen vragen worden gesteld over waarom we bepaalde dingen doen en we krijgen te maken met mensen die het oneens zijn, klachten indienen, enz, enz. Daarom is dus bidden voor wijsheid belangrijk voor het zetten van de goede eerste stap. Belangrijk om te weten is dat niet kracht is die van onszelf komt, maar van God (2 Korintiërs 4:7). Inzicht is nodig om stand te kunnen houden en de juiste koers te blijven varen. Inzicht zal je ook sterker maken in het maken van de juiste keuzes. Het is de voeding voor je wijsheid. 

Kennis

Het hebben van kennis is ook belangrijk. Natuurlijk moet je ook hier voor bidden en God vragen om de juiste kennis maar investeren is net zo belangrijk. Wil je meer kennis? Lees boeken over de onderwerpen die je wilt aanpakken. Doe een studie, investeer in het trainen van jezelf, bezoek conferenties, trainingsdagen of trek een bepaalde tijd met iemand op die dit al op een hoog niveau doet. “Everyone wins when a leader gets better!”

Everyone wins when a leader gets better!

De leider die bid voor wijsheid, inzicht, kennis en zich omgeven weet met een keur van raadgevers zal uiteindelijk rijke kostbare pracht zien in zijn of haar team of organisatie. Je zult de vrucht zien die God wil zien omdat je het ook hebt gezocht bij Hem. Begin je (werk)dag dus met het bidden om wijsheid, inzicht en kennis. Zoek mensen die je kunnen helpen en begeleiden en je zult een prachtige oogst zien. 

Een laatste tip

Bouw om de vier maanden een moment in dat je jezelf de volgende drie vragen stelt:

  • Bid ik voor wijsheid, inzicht en kennis?
  • Wie zijn mijn raadgevers?
  • Zie ik rijke kostbare vrucht?

Succes met oogsten!

Geef een reactie