Psalm 67 – Dat iedereen God mag leren kennen

Psalm 67 – Dat iedereen God mag leren kennen

   [2] Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,
moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. sela
   [3] Dan zal men op aarde uw weg kennen,
  onder alle volken uw reddende kracht.
   [4] Dat de volken U loven, God,
  dat alle volken U loven.
   [5] Laten de naties juichen van vreugde,
  want U bestuurt de volken rechtvaardig,
  U wijst de naties op aarde de weg. sela
   [6] Dat de volken U loven, God,
  dat alle volken U loven.
   [7] De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
  God, onze God, zegent ons.
   [8] Moge God ons zegenen
  opdat de einden der aarde
  ontzag hebben voor Hem.

Psalm 67 is onderdeel in een drieluik van Psalm 65 tot en met 67. Het zijn dankpsalmen en hebben veel dezelfde thematiek. Het gaat over dat God ons gebed verhoord, waakt over de aarde, de bewoners van de aarde voorziet en overvloedig is in behoeften. Het is een psalm wat in de tijd van de Tempel werd gezongen door heel het volk, vaak aan het einde van een ceremonie. Wie naar vers twee kijkt zal misschien de zegen herkennen die wel eens aan het einde van een eredienst wordt uitgesproken. 

En dat klopt. Het is een verwijzing naar Numeri 6:23-26. Moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doe schijnen en genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Over deze zegen kun je heel veel vertellen maar daar is nu geen ruimte voor. Wat voor nu wel mooi is om aan te geven is dat er drie keer wordt gezegend. Net zoals dat er in de psalm drie keer het woordje zegenen terugkomt. 

Dat de volken U loven, God, dat alle volgen U loven

De zin dat het licht van Gods gelaat over ons mag schijnen is er een die vaker terug komt in de psalmen. Het is een uitdrukking van goedkeuring. Als men vroeger in het Oude Nabije Oosten bij de koning kwam moest men wachten totdat hij zijn g gezicht liet zien, zijn gelaat liet schijnen. Als hij dat deed betekende dat leven, deed hij dat niet dan betekende dat dood. Hier vraagt de psalmist of God Zijn gelaat wil laten zien. Dat Hij ons goedgezind mag zijn, ons het leven geeft. En dat niet alleen. Dat Hij ons ook genadig is. Hierin zitten allemaal verwijzingen naar Jezus zelf. Maar daarover later meer. 

En dan volgt eigenlijk een gebed wat het gebed van de psalmen is. Het verlangen is dat iedereen God leert kennen. Zijn reddende kracht! Het is gebed van heel de psalmen en het is waar het bijbelboek mee eindigt. De laatste vijf psalmen zijn een gigantisch finale stuk waarin alles samenkomt om God te aanbidden. En dat verlangen wordt hier uitgesproken: Dat de volken U loven, God dat alle volken U loven. Het is zelfs het refrein van deze psalm. 

Dit is ook ons gebed in ochtend. Het verlangen dat de mensen om ons heen God leren kennen. Dat Zijn Koninkrijk meer en meer zichtbaar wordt in de levens van hen die Hem nog niet kennen. Onze vrienden, je broer, of moeder, of die ene buurman waar je wel eens een praatje mee maakt. Bid jij ook mee met de Psalmen? Dat de mensen om je heen Gods reddende kracht mogen leren kennen?

Je plaats innemen in het verhaal van God

Het is een herinnering aan de eigen roepen van Israel die teruggaat op de belofte van Abraham: In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden (Genesis 12:3b). Het is Gods belofte aan ons, Zijn volk. De roeping van Israel is ook onze roeping geworden. Het begin van deze psalm is een bewegen van ons en onze plaats innemen in het verhaal van God. Iedereen heeft een aandeel. 

Deze psalm was voor mij makkelijk te memoriseren. Het is namelijk een korte psalm, er zit herhaling in maar ook een prachtige cadans. Ik zou je willen uitdagen deze uit je hoofd te leren kennen. Je zult ervaren dat wanneer jij bezit neemt van de psalm, de psalm ook bezit neemt van jou. Ik merk zelf dat op verschillende momenten in de week verschillende zinnen van de psalm naar boven komen drijven. Ze komen op een gegeven moment dieper in je ziel te liggen. 

In het klooster wordt deze psalm dus elke ochtend gezongen. In de orde van de Franciscanen wordt hij iedere avond gezongen. En eigenlijk is dat wel een mooi beeld. Het is een psalm die je bij elke start of slot tot je beschikking moet hebben. Het paraat hebben van een gebed waarbij het verlangen spreekt dat iedereen God mag leren kennen. 

Het is wat Jezus ons als opdracht mee heeft gegeven. Om het goede nieuws bekend te maken. In Jeruzalem, Judea en Samaria en uiteindelijk tot aan de einden der aarde. Zo lezen we dat aan het begin in Handelingen en zo lezen we dat ook aan het einde van deze psalm. 

Zoals de psalm uit bidt dat men op aarde uw weg zal kennen. Dat ze De Weg leren kennen, Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is het licht van de wereld, Hij is de reddende kracht. Het is door Hem dat wij in de gunst bij de Heer staan, dat God ons goedgunstig is. Dankzij Jezus is er die genade waar over gesproken wordt. Of zoals het lied van Simeon het zo mooi uitdrukt in Lukas 2:29-32 Heer ik ben uw dienaar. Nu kan ik rustig sterven zoals U mij beloofd hebt. Want nu heb ik zelf de Redder gezien. U hebt Hem gestuurd om alle volken te redden. Hij is het licht, Hij wijst de volken de weg naar U. Hij is de held van uw volk Israel. 

Psalm 67 is een beweging van boven naar beneden

Het lied van Simeon mag ook ons lied zijn. Niet dat je dan nu gelijk rustig kunt sterven maar wel het hebben van een dankbare en aanbiddende houding tot God. Het aanvaarden van Jezus als de Weg is de reden tot aanbidding. 

En zo zien we ook een beweging van boven naar beneden. Van de zegen uit de hemel naar de bewoners op de aarde. Allereerst de volken en daarna ook de vruchtbaarheid van de aarde, de rijke oogst. Daarbij is ook weer een heenwijzing naar Jezus die de vrucht is uit de schoot van de maagd Maria. En om met het zegenen dan ook af te sluiten. In deze psalm komt drie maal het woordje zegen voor, net zoals de drievoudige beweging van zegenen in Numeri 6. En zo zien we dat ook terugkomen in Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

Drie keer drie maal de zegen meekrijgen. Voller dan deze volheid kan bijna niet. Mag dat jouw en mijn gebed zijn uit Psalm 67 dat we biddend op de bres gaan staan voor allen die Jezus nog niet kennen. Dat zij die volheid van leven mogen proeven bij Hem en met ons onderdeel worden van de volken die God zullen loven. 

Geef een reactie