Psalm 95 – Proclameren kun je leren

Psalm 95 – Proclameren kun je leren

Als je even tot rust moet komen is het goed om even te stoppen met alles wat je doet en rustig in te ademen en uit te ademen. Ook als je bijvoorbeeld midden in een drukke periode zit is het goed om af en toe even pauze te nemen en rustig in te ademen en uit te ademen. Voor een kort moment kan dat lukken maar hoe kom je echt tot rust? In deze blog wil ik daar kort op ingaan. Ik denk dat we allemaal wel antwoorden met ‘ja’ op de vraag of we naar rust verlangen. Doe het zelf maar eens: rustig inademen en rustig en bewust ademen. En lees rustig verder.

Ik houd van de Psalmen, dat zul je inmiddels wel begrijpen. Er zijn best wat Psalmen geschreven die gaan over rust. Een mooie psalm waar veel mensen rustig van worden is Psalm 23 of Psalm 121. Psalm 95 gaat ook over rust. 

[1] Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding.
[2] Laten wij Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang.
[3] De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven.
[4] Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Hem toe,
[5] van Hem is de zee, door Hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.
[6] Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
[7] Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.
      Luister vandaag naar zijn stem:
[8] ‘Wees niet halsstarrig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn,
[9] toen jullie voorouders Mij op de proef stelden, Mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.
[10] Veertig jaar voelde Ik weerzin tegen hen. Ik zei: “Het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen.”
[11] En Ik zwoer in mijn woede: “Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”’

Anticlimax

Wat een anticlimax. We kunnen Zijn rust niet binnengaan? Wat een deprimerend en gek einde van deze Psalm. De vraag is waarom deze Psalm zo eindigt. Wat wil de Psalmist ons leren?

Als we even uitzoomen dan zien we dat deze Psalm onderdeel is van een collectie Psalmen, namelijk die van Psalm 93 tot en met Psalm 100. Ze worden ook wel de Koningspsalmen genoemd of ‘De Heer regeert’. Ongeveer in het midden staat Psalm 95. We kunnen deze Psalm verdelen in twee delen. 

Koningschap en oproep!

Het eerste deel gaat over het koningschap van God. Vers drie zegt dat Hij een machtige Koning is boven alles en iedereen verheven. Alles valt onder zijn heerschappij. Het is ook een oproep om Hem te aanbidden. Kom, nader, ga binnen. We komen binnen in een klimaat van juichen, zingen, jubelen, maar ook buigen en knielen. We erkennen Hem en zien tegelijk wie we zelf zijn: het volk dat Hij hoedt, een kudde. De Koning krijgt het beeld van een Herder. Een beeld wat we vaker zien in de Bijbel. 

Wie niet luistert of op Hem vertrouwt kan zijn rust niet binnengaan

Maar dan verandert de toon in het tweede deel van de Psalm. We gaan van een feeststemming naar een ernstige vermaning: ‘Luister vandaag naar Zijn stem’. Wie niet luistert naar zijn stem kan de plek van rust niet binnengaan. Er wordt gerefereerd aan Massa en Meriba. Het was de plek waar de Israëlieten klagen tegen Mozes. Er was namelijk geen water. klagen is iets wat de Israëlieten vaker doen met als dieptepunt de weigering om het beloofde land binnen te gaan met als gevolg dat die woestijngeneratie het beloofde land ook niet binnen gaat. Zij mogen die plek van rust niet binnengaan. Want dat was het doel van het beloofde land. Een plek van rust, vrede en waar Israel bevrijd zou zijn van vijanden. 

Wie niet luistert of op Hem vertrouwt kan zijn rust niet binnengaan.

Proclameren

Ik kom regelmatig in het klooster. Ik hou van de monastieke levensstijl en vind het fascinerend om te zien hoe monniken een leven van gebed leven. Voor monniken is Psalm 95 een belangrijke Psalm om de dag ook mee te beginnen na Psalm 3. De traditie om de dag met deze Psalm te beginnen is waarschijnlijk al ouder dan het Christendom zelf. Vermoedelijk deden ze dit ook al in de Tempel. En zelf probeer ik dag ook elke dag te doen. Beginnen met Psalm 95 om het Koningschap van God te proclameren over de dag en mezelf op te roepen om te luisteren naar zijn stem. 

Psalm 95 roept ons op. Ons en het volk Israel: leer van de les van rebellie van de woestijngeneratie en luister naar JHWH. De woestijngeneratie gaat de plek van rust niet binnen. Het volk, de nieuwe generatie wacht daarop. Mozes en Jozua, de twee belangrijkste leiders van het volk in die tijd lukt het ook niet om het volk in die rust te leiden. Het wachten is op een nieuwe Jozua die dat wel doet. Zijn naam? Jeshua, Jezus! 

Leer van de les van rebellie van de woestijngeneratie en luister naar JHWH!

Jezus

Dankzij Zijn verlossend werk en opstanding uit de dood heeft Hij een weg bereid om de rust van God binnen te gaan. In de brief aan de Hebreeën wordt daar veel over gemediteerd. In Hebreeën 4:3 staat ‘Omdat wij echter geloven, gaan we de rust binnen waarvan Hij gezegd heeft: ‘In mijn toorn heb Ik gezworen: “Nooit zullen ze mijn rust binnengaan”’ – hoewel zijn werk al met de grondvesting van de wereld voltooid was. En in vers 6 en 7 staat:      ‘Het staat dus vast dat mensen er kunnen binnengaan, maar degenen aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, zijn er vanwege hun ongehoorzaamheid niet binnengegaan. Daarom legt God opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover Hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halsstarrig.’ 

Wie koppig is, vertrouwd op zichzelf, zal de plek van rust van God niet binnengaan. Gelukkig geeft God tijd, een nieuw vandaag. Net zoals in Psalm 95 wordt opgeroepen luister vandaag naar zijn stem. Het is de tijd totdat Jezus terugkomt. Hij roept ons op niet onszelf maar Jezus in het midden te zetten. Te vertrouwen op Hem en te luisteren naar Zijn stem. Dan kunnen we ook nu al een zekere rust ervaren. 

Gelukkig geeft God tijd, een nieuw vandaag

Zoals de Sabbath werkt voor de Joden. Één dag om te vieren, om je te keren tot God, om uit te rusten. Als voorloper op de eeuwige Sabbath, de volmaakte rust die komt als God alles nieuw zal maken.

Slot

Wil jij rust ervaren? Dan zegt Psalm 95 ons het volgende: 

  1. Kom, erken God, de Koning en juich
    Erken Jezus als de nieuwe Jozua, als de Messias de Zoon van God. Keer je naar Hem en aanbid Hem
  2. Luister en leef naar de wil van de Heer
    Geef Jezus autoriteit over je leven. Zet je eigen koppigheid, het zelf beter weten aan de kant en stel je vertrouwen op Jezus Christus. Luister naar Hem!

Even in en uit ademen, rustig op de bank liggen met een lekker biertje of het lezen van een goed boek zijn allemaal manieren om tot rust te komen. Maar als we leren ons leven in alle drukte te blijven afstemmen op Jezus dan genieten we van echte rust. Ik nodig je uit om aan te sluiten in een prachtige traditie en geestelijke oefening. Begin de dag met Psalm 95. Als dat doordeweeks niet lukt probeer dan alleen eens de zondag. Ik wens je veel rust toe!

Geef een reactie