Wij vertrekken!

Wij vertrekken!

Het is echt zo.. Wij vertrekken. Ondanks dat we het ontzettend goed hebben en alles zo goed als voor elkaar is het soms toch beter om te vertrekken. Jullie hebben gelijk, blijven zitten is misschien veiliger en gemakkelijker. Maar soms is het echt beter om naar een nieuwe plek te gaan. En dat is wat we gaan doen! Hoe heeft het zo kunnen komen? Lees even met me mee.

Genesis 12:1-9 – De Heer zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door toe aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei: Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland (…) en sloeg zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. 

Om iedereen even de goede weg op te leiden. Dit heeft geen betrekking op mij en Judith. We zitten helemaal op onze plek in Drachten maar dit is iets wat voor het muziekwerk geldt waar ik leiding aan mag geven. Samen met de muzikanten in Bethel op reis naar iets nieuws. Maar tegelijk geldt het voor iedereen die ook een bediening heeft. Ik probeer je mee te nemen in dit bijzondere verhaal en de boodschap die ik heb mogen leren:

Er vallen me een paar dingen op. Abram is 75 jaar oud, hij heeft allemaal bezittingen verworven, hij heeft veel slaven en slavinnen, verder op in het boek lezen we dat hij ook veel zilver en goud heeft en ook dat het land niet groot genoeg was voor al het vee dat hij en Lot bezaten. Ze moesten heel ver uit elkaar gaan wonen anders kregen hun arbeiders ruzie over wie welk stukje land nodig had voor het vee. De man had alles en dan zegt God: Ga naar het land dat ik je zal geven en ik zal je zegenen en tot bron van zegen laten zijn en ik zal je tot een groot volk maken.

1. Zegen

God beloofd in dit stuk van alles. Het is echt een groots moment van zegen wat zich hier voltrekt. En Abram gehoorzaamd. En in die gehoorzaamheid geeft God zijn zegen.

En zo kunnen we onszelf ook herkennen. God zegent ons ook enorm. Kijk eens naar de muziek instrumenten die we hebben, de techniek waar we mee mogen werken (natuurlijk kan het altijd beter, maar er zijn microfoons en snoeren en mensen die ons helpen het goed te gebruiken), er is een gebouw waar we kunnen repeteren en onze diensten kunnen houden. En als ik voor ons zelf spreek: ook het systeem van Planning Center Online wat we gebruiken is een grote zegen voor onze voorbereidingen, alle bladmuziek en mp3’s die tot onze beschikking staat, de mensen waar we mee mogen samen werken, en ga zo maar door!

Veiligheid en gemak zijn twee grote gevaren die ons in de weg kunnen zitten

Maar er is een gevaar! En dat is dat we in ‘Charan’ blijven zitten. Dat we blijven zitten in het vertrouwde en het veilige. Maar dat is niet wat we moeten doen. We moeten blijven pionieren net zoals Abram deed. God wil ons ook leiden naar een plek waar we Hem nog beter kunnen leren kennen. Maar die veiligheid en het gemak zijn twee grote gevaren die ons in de weg kunnen zitten.

2. Gehoorzaamheid

Een tweede is gehoorzaamheid. Abram gehoorzaamd en God zegent. Verderop kun je lezen over dat Abram naar Egypte vlucht omdat er een hongersnood is. Daar bijna aangekomen zegt hij tegen zijn vrouw dat wanneer de Egyptenaren er achter komen dat Abram haar man is ze hem zullen vermoorden en Sara zal tot vrouw van de farao zal worden gemaakt omdat ze zo mooi is. ‘Zeg maar dat ik je broer ben, dan laten ze me wel in leven’, zegt Abram. En zo gebeurd het ook. Maar God straft de Egyptenaren met een aantal plagen en wanneer de farao er achter komt dat Abram de man is van Sara wordt hij boos en stuurt hij ze terug naar Kanaän. De farao zegt dat Abram nooit had mogen liegen, dan hadden ze die plagen ook niet gehad.

Wanneer Abram gaat liegen, het heft in eigen handen neemt, zie je gelijk dat het verkeerd gaat. En zo is het ook met ons. Die oprechtheid is zo belangrijk. Sta eerlijk op podium! Als je met dingen zit of ergens tegen aan loopt, ga er dan mee naar iemand die je vertrouwd, bijvoorbeeld je leider. God verlangt er naar dat we een heilig leven leiden, Hij verlangt er naar dat we dicht bij Hem leven. Wanneer we dat doen en Hem gehoorzamen dan zal hij ons veel zegen geven.

God verlangt er naar dat we dicht bij Hem leven

3. Dromen

God doet allemaal beloftes aan Abram en dat zorgt er voor dat Abram groot gaat dromen. De vraag is ook wat onze dromen zijn. Je kunt makkelijk groot dromen als je niks hebt, maar wat zijn onze dromen? We moeten dit misschien weer leren. Leren groot te dromen en ons daar naar uitstrekken.

We moeten weer leren groot te dromen

Kijk eens naar je eigen leven. Wat zie jij als zegen van God? Heb je de afgelopen tijd een verhoring van je gebed ervaren? Of gezien dat God je met iets groots heeft gezegend waarvoor je had gebeden?  God is een God die nog steeds dezelfde is en ons ook wil zegenen en grote dingen doen. Ik zie henzelf altijd aan het gebouw waar we onze diensten houden. Een aantal jaren geleden was dit nog een Peugeot-garage maar nu komen er elke zondag een paar duizend mensen samen om God te aanbidden. Hoe vet is dat! God doet ook nu nog steeds grote dingen maar het gevaar is dat wij denken dat dit het is en dat het zo blijft.

Vertrek!

Dus blijf niet zitten in Charan maar vertrek, net zoals Abram en strek je uit naar de zegen van God. Wees eensgezind en ga op reis. Pionier zoals Abram. Zoek naar nieuwe dingen, manieren om verder te komen, blijf dicht bij God leven en moedig elkaar hierin aan, durf kwetsbaar te zijn en het leven met elkaar te delen en sta op die manier als team oprecht op het podium. En droom groot over datgene waar je je naar wilt uitstrekken.

A new wave is coming

Blijf dus niet in Charan maar trek het nieuwe land in en strek je uit naar het nieuwe dat voor je ligt. A new wave is coming!

2 Replies to “Wij vertrekken!”

  1. Heine,

    Prachtig om te lezen, het moet inderdaad niet ‘te’ gezellig worden. “A new wave is coming and I like to surf on it!”

    Albert

Geef een reactie