Aanschouwen & Onderzoeken

Aanschouwen & Onderzoeken

Psalm 27

In Johannes 15 zegt Jezus tegen ons als zijn discipelen: ‘Blijf in mij, dan blijf ik in u’. In de Engelse vertaling van The Message staat er: ‘Make your home in me, just as I do in You. Jezus je thuis laten zijn. Ik vond het zo mooi!

Heine tijdens Worship Night

Als ik in de ochtend of de avond een wandeling maak dan memoriseer ik altijd verschillende bijbelteksten, vooral ook veel psamen, variërend tussen grote stukken en soms een enkel vers. Een van die teksten is Psalm 27:4,8 

Een ding verlang ik van de Heer, dat is wat ik zoek: wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om Zijn liefelijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. 

Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij.

Het is een manier voor mij om mijn verlangen naar God te verwoorden en mezelf te activeren in het zoeken naar Hem. Dat is ook waar David over spreekt in deze psalm: de liefde voor Gods woning, Zijn tempel (woordjes tempel, tent en offers). In de psalm ervoor zet hij die toon al aan: psalm 26:8 ‘Heer, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar Uw glorie verblijft’.

Psalm 27 kun je opdelen in tweeën. Vers 1-6 waar David tot zichzelf spreekt, en vers 7-14 waar David tot God spreekt. In beide delen komen steeds drie dingen aan bod: (1) de liefde voor Gods woning, (2) de vijanden die hij tegenkomt, (3) het vertrouwen dat hij stelt in de Heer. 


David is hartstochtelijk! Hij begint: ‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?’ BAM! En meteen zet hij het nog meer kracht bij: ‘Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’ Wat er ook gebeurd, vers 2 en 3, mensen die hem kwaad willen doen, vijanden, een leger, ook al was er oorlog > nog was ik veilig bij de Heer!

Mijn licht, dat David God hier mijn Licht noemt is uniek. Natuurlijk wordt het woord licht vaak genoemd in de psalmen > laat het licht van uw gelaat over ons schijnen bijvoorbeeld maar God “Mijn Licht” noemen gebeurd nergens. Ondanks dat het niet een messiaanse psalm is doet het ons gelijk denken aan Jezus. Johannes 1:4,8-9: ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.’ 

Jezus, het Licht van de wereld. David beroept zich op God, wij mogen ons beroepen op Jezus. 100% God en 100% mens. Dat vind ik ook zo’n mooi stukje uit de geloofsbelijdenis van Nicea: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. 

Psalm 27 helpt ons om ons verlangen naar Hem en ons vertrouwen op Hem uit te spreken

En wat wil David? Hij wil de liefelijkheid van God aanschouwen en onderzoeken. 

Onderzoeken: “baqar” – zoeken, onderzoeken, mediteren. Het onderzoeken van het woord. Wat zegt Jezus tot mij, wat leert Hij mij. Hoe wandel ik in zijn wegen?

Aanschouwen: “chazah” – zien, waarnemen. Maar het heeft ook te maken met je verwonderen, bewonderen, proeven, het ervaren van Gods liefde wanneer we Hem zoeken. Je kunt het ook vertalen met contempleren, innerlijk beschouwen van God. 

The Message: ‘I’ll contemplate His beauty; I’ll study at His feet. That’s the only quiet, secure place in a noisy world. The perfect getaway, far from the buzz of traffic.’

Een stille plek waar we God kunnen zoeken. De enige veilige plek buiten een wereld vol lawaai. In vers 8 komt dat zoeken van God weer naar voren. David zegt: ‘Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg Uw gelaat niet voor mij.’ Het is God zelf die ons oproept om Hem te zoeken, om te schuilen bij Hem. Het is een oproep om Jezus steeds meer ons thuis te laten zijn. Steeds weer die stille plek op te zoeken, weg van het lawaai om God te aanschouwen en Zijn woord te onderzoeken. 


In het Oude Testament is er alleen wel een probleem bij het zien van Gods gelaat. Wie God ziet zal namelijk sterven. JHWH zegt zelf tegen Mozes vlak voordat Hij aan hem voorbij gaat: ‘Geen mens kan mij zien en in leven blijven’. Toch is dit vaak wel ons gebed en is het ook een gebed in de psalmen: Laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen. Hoe zit dat?

Een van de vroege kerkvaders Bernardus van Clairveaux (1150) zei hierover: ‘Het gelaat van God heeft geen vorm, geen trekken, maar wie het zoekt, ervaart hoe het vormend werkt en de ziel omvormd.’ Hij bedoelt te zeggen maak geen voorstelling van hoe God eruit ziet maar bied jezelf aan. Wie zich laat zien aan God, zich wil laten omvormen wordt ook daadwerkelijk gevormd naar de schoonheid van Gods beeld zelf, van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is wat aanschouwen en onderzoeken doet. Daarom ook het gebed wat volgt in vers 11: ‘Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad.’ 


De psalm eindigt in vers 14 met: ‘Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.’ We worden opgeroepen om vertrouwd te leven door ons te richten op Jezus, het Licht, ons heil en onze redding. Om Hem steeds meer ons thuis te laten zijn. To make our home in Jesus. 

We zullen ontdekken dat Jezus zelf ons steeds uitnodigt Zijn nabijheid te zoeken in een quiet place, een stille plek waar we Zijn licht zien. The perfect getaway is the God who is my hideaway. Bidden, stil zijn, zingen, lezen. Ons laten omvormen naar Zijn beeld. Dat gebeurt als Jezus steeds meer ons thuis wordt. Jezus aanschouwen en onderzoeken, onze toevlucht nemen in Hem.

Hoe staat dat aanschouwen en onderzoeken er voor in ons leven? Denk eens na over de uitnodiging van God om Zijn nabijheid te zoeken! Wat is jouw antwoord? Maar ook in deze dienst: wat zegt God tegen jou? Hoe nodigt Hij je uit? Make your home in me!

Geef een reactie