Setlist van 25 februari – het hoe en wat?

Setlist van 25 februari – het hoe en wat?

Zondagochtend 25 februari mocht ik aanbiddingsleider zijn bij het koor. Een prachtig team wat werkt aan eenheid, geestelijke groei, zorg voor elkaar en God wil aanbidden. In deze blog vertel ik je over mijn gedachten en onze voorbereiding en uitvoering van deze dienst.

VOORBEREIDING

In de weken voorafgaand aan de dienst waren we binnen het programmateam aan het nadenken over deze dienst. Het ging over de brief die Jezus in Openbaringen zelf schrijft aan Efeze. Hoe zit het met onze (eerste) liefde voor Jezus? Is die vlam nog aan? Binnen het programmateam hebben we best een paar uren, verspreidt over een aantal weken) over dit thema nagedacht voor onszelf en de gemeente. Ik was al heel erg in het proces meegenomen en schreef ook veel op wat er aan ideeën naar boven kwam aan liederen.

Twee weken voor de eerste repetitie, dus vier weken voor de dienst, ben ik gaan zitten voor de setlist. Ik begin dan altijd met bidden: Heilige Geest help mij! Dit is voor mij het startpunt omdat ik echt graag geleid wil worden door Hem en ik er van overtuigd ben dat Hij mijn gedachten kan sturen en helpen te vormen.

Er zijn altijd een aantal basis dingen waar ik over nadenk bij het maken van een setlist. Weten wat voor mensen je voor je hebt, beginnen met een bekend lied, goede balans tussen vertrouwde en nieuwe liederen, rekening houden met wat voor element voor het blok liederen zit, zijn een aantal dingen waar ik over nadenk.

Ik ga uiteindelijk er voor zitten en schrijf alle liederen die in me opkomen. Ik verdeel de liederen in ‘langzaam’, ‘medium’ en ‘snel’ en zet de toonsoort er achter. Ik wil graag dat het allemaal goed past en klopt en dat we ook iets neer kunnen zetten waarin de gemeente geholpen wordt om meegenomen wordt in een reis. Liederen in een zelfde toonsoort achter elkaar zingen of 1 stapje hoger te gaan gaandeweg de setlist zijn van die tools die daarbij helpen.

Ook kwam ‘stilte’ heel erg naar voren. Het is iets wat we niet vaak doen in de dienst maar waar ik wel heel erg de waarde van in zie. Dus dat schreef ik er ook bij. Uiteindelijk kwam er in de setlist niet sterk naar voren waar de preek ten diepste over ging maar wel een mooi principe wat je uit die brief kan halen namelijk het blijven zoeken naar Jezus en met Hem wandelen.

Tijdens de repetities met het team studeren we de liederen in maar nemen we ook de tijd om al op die plek te komen waar we gemeente ook naar toe willen nemen. Dus aanbidding heeft een belangrijke plek ook in de voorbereiding. Hieronder de setlist waar ik uiteindelijk voor heb gekozen:

DE SETLIST – HET PLAN

Opening

C   Overwinnaar (opwekking)
C   Fundament (opwekking)

Beide liederen in C zodat je rust brengt in het begin. Voorafgaand aan het tweede couplet van het eerste lied legde ik het even stil, de band speelde rustig en zacht door, en herinnerde ik de gemeente even aan vorige week. Toen hadden we een doopdienst. Een dienst waarin zichtbaar werd dat Jezus hen had gered van de dood en het eeuwige leven schenkt. Ik vroeg ze om daar nog eens aan te denken of aan een moment van de afgelopen week waarin ze zelf God als overwinnaar hebben ervaren. Daarna zongen we weer door. Ik vind het altijd belangrijk om te schilderen wie God is en dat te projecteren op de levens van de mensen. Door het persoonlijk te maken krijgt het een diepere impact.

Blok voor de preek

G   Geweldig is Hij (Worship Central)
G   Praise the Lord – refrein en bridge (Worship Central)
G   Stil, mijn ziel wees stil (opwekking)

  • Pauzemoment

G   Geest van God, blaas op mij (opwekking)

  • Stiltemoment

E   Hosanna – refrein (opwekking 681)
E   Tienduizend redenen – refrein (opwekking)

Dit blok begon ik weer met dat ‘schilderen’ wie God is. Geweldig is Hij is een mooi lied wat dat doet en de gemeente oproept te aanbidden. Daar achter aan deed ik een refrein en bridge van Praise the Lord. Dit staat officieel in een hogere toonsoort maar om de rust te houden in het moment wilde ik het in dezelfde toonsoort. Van te voren natuurlijk wel even getest of dat ook kon.

Daarna gingen we de rust in omdat ik naar een stilte moment wou toewerken. Dat deden we met het lied Stil mijn ziel wees stil waarin we ons vertrouwen op God mochten uitzingen. Toen dit lied afgelopen was bleven we doorspelen. Ik had het idee dat het goed zou zijn dat we even konden blijven schuilen bij God. De muziek speelde rustig door door de eerste en vierde trap te spelen. Dat helpt om in een soort van ‘pauzemoment’ te komen. In de psalmen staat wel eens het woordje selah wat zoiets betekent als even adem halen, even pauzeren. Dat ‘rustpunt’ pakten we na dit lied.

Na een kleine minuut zette ik het eerste couplet en refrein van Geest van God in en vroeg ik daarna de Heilige Geest om te spreken tot ons hart. Een beeld, een woord, een bijbeltekst, een persoon… Ons gebed was: Heilige Geest spreek tot ons. Het werd toen helemaal stil in de zaal, ook geen muziek die speelde. En vanuit de stilte die best nog wel even duurde zongen we Hosanna (God kom mij te hulp) en het refrein van tienduizend redenen. Dat laatste refrein staat officieel in een hogere toonsoort maar om weer die rust te houden speelden we dit ook in dezelfde toonsoort als het lied er voor. En daarmee kwamen vanuit een hemelse moment ook weer terug op aarde.

VOORBEREIDING VS. REAGEREN

Dit was ongeveer ook hoe de Heilige Geest mij en het team heeft voorbereid op deze ochtend. Per dienst is het altijd anders omdat je altijd andere mensen in de dienst hebt (wij hebben twee identieke ochtenddiensten). Daarom is het altijd heel belangrijk dat je met God in gesprek bent en blijft tijdens de setlist. Dat is ook wat ik doe. Ik vraag God telkens wat Hij doet, wat er gebeurd en wat de volgende stap is. Het is balans vinden in datgene wat je hebt voorbereid maar ook te durven reageren op wat god doet en hoe de gemeente reageert op dat moment. Dat is ook het leuke. Voor mij is datgene wat je voorbereid nooit iets wat je ook vanzelfsprekend uitvoert. Voor mij is het een uitgangspunt in hoe de Heilige Geest je in de voorbereiding heeft gevormd. Maar op het moment dat je samen met de gemeente de ‘reis’ begint is het ook telkens met de Heilige Geest in gesprek blijven en te durven reageren op dat wat God doet die ochtend.

Dat maakt dat deze bediening zo fantastisch is omdat je samen met God intensief bezig kan zijn en op het moment zelf telkens weer onder de indruk kan komen van wat God doet. Ik hoop dat je er iets aan hebt of het leuk vond om ons proces te lezen van de dienst van gisteren. Heine

13 Replies to “Setlist van 25 februari – het hoe en wat?”

  1. Bedankt Heine! We hadden het vandaag nog over de prachtige dienst van gisteren met de bijzondere momenten! Edwin zei nog dat ik jou maar even door moest geven dat hij zo genoten had van het prachtige vioolspel. Dus bij deze!

  2. Top Heine.
    Zo doorgaan. We ervaren de werking van de Heilige Geest in en door jou heen en vervolgens ook door ons. Stiltemoment: piekevel!!!
    God sprak!!!

  3. Hier ben ik nogmaals Heine, door ziekte was ik afgelopen zondag niet in de dienst, nu teruggekeken……wow…wat mooi en indrukwekkend. Wat zijn we als gemeente gezegend door dit alles, het muziekteam en “onze” Jacob. Ik kijk uit naar meer…. Gr. Anneke

Geef een reactie