Discipelschap

Discipelschap

Juist in deze tijd is het zo belangrijk om mensen om je heen te hebben die je helpen jouw leven met Jezus vorm te geven. Er komt zo veel op ons af, er zijn zoveel prikkels en zoveel afleiding die ons bij Jezus weg kunnen houden. En ondanks alles wat er in ons leven zich afspeelt blijven de grote vragen toch altijd hangen: waarom ben ik hier op aarde? Hoe kan ik van betekenis zijn? Hoe wordt ik gelukkig? Waar hoor ik bij? Hoe volg ik Jezus eigenlijk in 2022?

Ik geloof dat op alle belangrijke vragen Jezus het antwoord is. Hij is het die de diepste vrede kan geven in ons leven en ons kan helpen in vrede te leven met Hem, onszelf en de mensen om ons heen. Maar hoe doe je dat? We hebben daarin andere mensen om ons heen nodig om hierin te groeien. Daarvoor is het nodig om de keus te maken om ook van Jezus te willen leren. Om een discipel, een leerling, van Hem te worden.

Mijn verlangen is om mensen daarin te helpen. Het liefst door voor een langere tijd met een grote groep mensen op te trekken en te bouwen aan een cultuur van discipelschap. Maar het kan ook in het klein door het opzetten van Huddels waarbij je om te week een uur praat met nog drie anderen en spreekt over je leven met Jezus en stappen te zetten om daarin te groeien.

Ook geloof ik heel erg in mentorschap. Ik heb zelf een mentor waar ik elke maand mee afspreek om mijn leven met Jezus met hem te bespreken en te leren van alles wat hij door de jaren heen heeft geleerd. En zelf wil ik ook beschikbaar zijn als een mentor voor anderen. Om door te geven wat ik tot nu toe heb geleerd en een luisterend oor te zijn voor hoe jij je leven met Jezus probeert vorm te geven en de struggles die je daarin meemaakt.

Heb je nou het verlangen om ook hierin te groeien? Neem dan contact op en onderzoek met mij de mogelijkheden voor een Huddel of een mentor-traject.