Discipelschap – mijn eerste gedachten

Discipelschap – mijn eerste gedachten

Ik ben nu een maand onderweg in mijn zoektocht naar een nieuwe werkplek. Het is boeiend om te zien hoe God daarin werkt en ook dingen duidelijk maakt. Een van de dingen waarvan ik overtuigd ben dat God me daarvoor wil inzetten is het bouwen aan een cultuur van discipelschap. Mensen of een gemeente helpen om te groeien Jezus te volgen in de tijd van vandaag. Dat is een hele opgave met wat er in de wereld gebeurd, maar ook in het klein in de prikkels die op je af komen. Hoe doe je dat nou eigenlijk, Jezus volgen… Hoe ziet dat er uit in 2022? In dit stuk wil ik een aantal gedachten delen. 

Discipel, leerling, apprentice

In de tijd dat Jezus hier op aarde rondliep heeft Hij drie en een half jaar zijn bediening gedeeld met een groep van twaalf discipelen. Discipel komt van het latijnse woord ‘Disciplus’ wat leerling betekend. In de grondtekst staat het Griekse woord ‘mathesis’. Dat is vertaald met discipel of leerling maar kun je het best nog vertalen naar het Engelse woord ‘apprentice’. Iemand die zichzelf stelt onder een leermeester. Jezus wordt in de evangeliën ook vaak Leraar of Rabbi genoemd. 

Bijzonder was dat Jezus zelf zijn leerlingen koos. In die tijd was het omgekeerde normaal dat een leerling zijn eigen meester uitkoos. Jezus koos die mannen niet lukraak uit maar deed dat biddend. We lezen in verschillende evangeliën dat Jezus de nacht er voor doorbracht in gebed. Hij overlegde dit dus nauwgezet met zijn Vader. En die groep mannen waren niet de super getalenteerden van die tijd. Het waren normale mensen waaronder vissers, een belastinginner en een revolutionair. Het was een groep mannen met hun eigen tekorten die ook telkens de mist in gingen. Het waren eigenlijk helemaal niet van die model-leerlingen waar je helemaal blij van wordt. Ze maakten zich voortdurend druk om eten, slapen en hun positie in de groep. 

Een discipel is iemand die zich stelt onder zijn leermeester en gaat doen wat die leermeester doet

Maar wat het doel van Jezus met deze groep van 12 mannen? In Markus 3:14 lezen we dat Hij ze uitkoos om Hem te vergezellen en dat Hij ze wilde uitzenden om het goede nieuws te verkondigen. Dus het eerste doel is dus om met Jezus te ZIJN. En het tweede doel is om het evangelie te vertellen aan anderen in de wereld. Dus doen wat Jezus zelf ook deed.

Hetzelfde model

Dit is ook wat we in het Oude Testament terug vinden bij onder andere Elia en Elisa. Ook Elisa wordt geroepen om Elia te volgen als leerling. Elisa wilde ook graag bij Elia zijn, vrijwillig. In 1 Koningen 19:19-21 lezen we dat Elia zegt: Ik dwing je nergens toe. Hij brengt tijd door met hem en als Elia naar de hemel gaat krijgt Elisa de mantel van Elia en zien we dat Elisa dezelfde wonderen doet die Elia ook deed.

Mensen die graag willen leiden zullen eerst moeten leren om te dienen. En hij moet er voor openstaan om tijd door te brengen in het gesprek met zijn ‘leermeester’, onderwijs te ontvangen maar zeker ook meegenomen te worden in zijn levensstijl. Denk aan Paulus die schrijft aan Timotheüs in 2 Timotheüs 3:10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer en mijn levenswijze (…) Daarom is het ook niet verstandig om veel mensen onder je hoede te nemen. Het is een valkuil om te veel dingen te willen doen in te weinig tijd met te veel mensen. 

Het voorbeeld wat we zien bij Elia en Elisa kun je ook teruglezen bij het verhaal van Mozes en Jozua. Het was normaal dat er een leermeester was die leerlingen onder zich had. Ook in andere landen en culturen. Zo’n training-on-the-job in het volgen van God was dus niet nieuw in de tijd van Jezus. 

Zien we dit model nog in de kerk?

Maar zien we dit principe nog wel terug in de kerk? Ik zie het wel terug in opleidingsplekken in werkverband. Denk bijvoorbeeld aan stage-plekken. En de grote hoeveelheid coaches die je helpen in verschillende processen van je leven. Maar dat is allemaal betaald werk en veelaal niet gericht op het worden van een discipel van Jezus. Echt mentorschap en anderen helpen discipelen te worden van Jezus, heb je dat in je eigen leven? In je kerk? Gelukkig ken ik een aantal prachtige voorbeelden van mensen die deze tijd stoppen in anderen. Om op te lopen met iemand in de weg van het leven, goede (soms lastige) vragen te stellen en samen na te denken wat een goede volgende stap is in het proces waar iemand doorheen gaat. 

Heb jij iemand in je leven die je helpt een discipel van Jezus te worden?

Ik heb het zelf ook een aantal jaren nu mogen doen bij iemand die als 16-jarige bij mij kwam. Ik heb met hem mogen optrekken en we bespraken de zaken die op zijn levenspad kwamen. Ik zei niet wat hij moest doen maar stelde gewoon vragen. We zagen elkaar in het begin om de week. Maar we bespraken ook hoe je kunt groeien in het leven met Jezus. Samen gingen we op zoek naar wat zijn taal was om goed met Jezus in contact te blijven en hoe je dicht met Hem kunt leren wandelen. Ik deelde mijn eigen processen, mijn eigen falen en mijn mooie momenten met Jezus. En ik liep met hem op in de bediening van de kerk. Het hoogtepunt was dat hij zich vorig jaar liet dopen! 

Takeaways

Wat ik van Jezus leer is dat het belangrijk is om met biddende zorgvuldigheid je discipelen te kiezen. Of als iemand naar je toe komt met de vraag of hij met je op mag lopen dit biddend te overwegen met de Vader. Daarbij is het een valkuil om mensen uit te zoeken of toe te laten in je leven waar jij je zelf in herkent qua temperament en persoonlijkheid. Het is makkelijk om met mensen op te trekken die makkelijk passen in ons eigen persoonlijke leven en onze eigen standaarden. Jezus had een diverse groep. Laat je niet gek maken als je discipel anders is dan jezelf. 

Je hoeft geen super-mens te zijn om als discipel van Jezus te beginnen

Wat ik van de discipelen leer is dat ik niet een super-mens hoef te zijn om als discipel van Jezus te beginnen. En jij ook niet. Dus als je weet dat je niet perfect bent, dat je je ook druk kan maken over allemaal verschillende dingen en je soms ook met jaloerse blik naar iemand anders kijkt dan ben je juist zeer geschikt om een discipel van Jezus te worden. 

Wat we Jezus ook zien doen is specifieke momenten uitkiezen om zijn discipelen te instrueren. Dus naast het zijn bij Jezus heeft hij ook momenten van onderwijs. Toen Jezus de bergrede uitsprak was dat vast niet de eerste keer dat de discipelen dit hoorden. En het is de training-on-the-job. Dus zien wat Jezus doet en dat vervolgens ook leren te doen. 

Selecteer mensen met precisie. Focus op het delen van je leven, samen te werken en het geven van onderwijs 

Dit is wat ik in mijn persoonlijke leven wil integreren maar ook in een gemeente waar ik zou mogen komen te werken. Een groep mensen biddend proberen te spotten die een honger hebben naar God, daar tijd in zouden willen investeren en er van genieten om samen mee te werken aan het koninkrijk van God. Dat kost natuurlijk echt iets. Zij moeten daar tijd in investeren en leren dienen. En heel belangrijk is dat het niet een traject van 6 maanden is. Het zal je misschien wel 2 jaar kosten. It’s the long-run! Maar het is het allemaal waard. Specifieke momenten van onderwijs, momenten om het leven te delen en momenten waarin je ze betrekt in het laten zien van het Koninkrijk van God onder andere in de bediening in de kerk. De volgende stap is dan dat zij gaan doen wat ik met hen heb gedaan zodat de beweging alleen maar groter wordt. 

Ik heb geleerd dat drie dingen erg belangrijk zijn:

  1. Je moet duidelijk voor ogen hebben wat je ze wilt leren over wie God is en wat de basis elementen zijn voor een leven als discipel
  2. Je moet goed weten wat het eindplaatje is waar iemand naartoe kan groeien. Welke karaktertrekken moeten ze laten zien en wat voor soort mensen ze zouden kunnen zijn.
  3. Je moet een levendige visie hebben over wat je ze wilt leren en een werkbaar plan om daar te komen. 

En nu?

De jongeman met wie ik heb mogen optrekken is inmiddels verhuisd en in de afgelopen periode zien we elkaar wat minder. Dat is ook prima. Ik ben enorm dankbaar voor de geestelijk volwassen man die hij is geworden en hoe hij zich heeft ontwikkeld als discipel. Ondanks dat we elkaar minder vaak zien is er altijd een lijntje om van tijd tot tijd in te checken om te horen hoe het is en hoe ik hem kan ondersteunen in zijn wandel met Jezus. Het biedt ook weer ruimte voor nieuwe mensen om in te investeren. En daar zie ik ook naar uit. 

Geef een reactie