Leven met de Psalmen

Leven met de Psalmen

Wie in een klooster komt zal merken dat er op verschillende momenten van de dag diensten zijn. Momenten op de dag om je tot God te keren, om Hem te zoeken. Vanuit de Psalmen wordt daartoe ook opgeroepen. In Psalm 55:18 lezen we zegt de Psalmist dat God in de avond, in de morgen en in de middag zijn stem laat horen. In Psalm 119:164 staat dat hij God zevenmaal daags lof bezingt. Dit zijn verschillende ritmes die kloosters hebben overgenomen met als doel je momenten door de dag heen met God te ‘verdichtten’. Het zijn ook de Psalmen die in deze diensten centraal staan, gezongen en gebeden worden.

Het bijbelboek de Psalmen zit geweldig in elkaar. Vaak kennen we zelf bepaalde gedeelten uit enkele psalmen die we heel mooi vinden maar als je dieper op de Psalmen ingaat zul je gaan ontdekken dat er een wereld achter verborgen zit. Dat veel psalmen gegroepeerd zijn, bewust achter elkaar gezet om je een groter verhaal te vertellen. Dat in de aanhef van de psalmen ook reden zit, dat bepaalde psalmen zich goed lenen voor de ochtend of de nacht. Dat ze ons meenemen in twee centrale boodschappen en dat het hele boek de Psalmen ons een groot verhaal verteld van klacht naar aanbidding. De grootheid van God is te zien in een persoonlijk vers in 1 van de Psalmen en tegelijk ook in het grote geheel.

Om je daar iets van te laten zien wil ik je daar op deze pagina’s wat over vertellen en commentaren van Psalmen publiceren die je kunnen helpen dit plaatje beter te leren zien, je ondersteunen in je wandel met Jezus en je inspireren om ook met de Psalmen te leven.